طحال اندامی است که مرکز ذخیره‌سازی سلول‌های قرمز خون در بدن است و...

فتق زمانی اتفاق می افتد که لایه های درونی عضله شکمی ضعیف شده ، منجر به تورم یا پارگی شود .

رایج‌ ترین نوع بیماری صفرا مربوط به تشکیل سنگ کیسه صفرا است که در آن...

این گونه کیست‌ها که به کیست‌های آبی معروف‌اند خطر جدی برای فرد به همراه ندارند و تنها در مواقع خاصی باید برای درمان آن اقدام کرد.