فتق

جراحی لاپاراسکوپی فتق

فتق زمانی اتفاق می افتد که لایه های درونی عضله شکمی ضعیف شده ، منجر به تورم یا پارگی شود .