پرسش و پاسخ  

سوال :

برای درمان بی اختیاری مدفوع پس از عمل جراحی کنسر رکتوم و نتیجه ندادن فیزیوتراپی چه راه حل هائی در کشور وجود دارد

پاسخ :

باید برای بررسی مانو متری عضلات انجام شود و نوع اختلال تعیین و درمان مقتضی به عمل آید در بی اختیاری دریچه یا اسفنكتر مقعد گاهی به علت آسیب شدید دریچه باید از روشهای پیچیده برای درمان استفاده نمود.